GENEL SEKRETER AKİF HAMZAÇEBİ’DEN HAYVANLARI KORUMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ  
27.03.2018
807
Yazı Boyutu: A- A+
CHP GENEL SEKRETERİ AKİF HAMZAÇEBİ’DEN HAYVANLARI KORUMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi verdi.

Kanun Teklifinde, nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişinin üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenlerin de üç aydan üç yıla kadar hapis ile cezalandırılması yer alıyor. 

Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili Hamzaçebi’nin TBMM Başkanlığına sunduüu kanun teklifi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

24.06.2004 Tarih ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ
İstanbul Milletvekili


GENEL GEREKÇE
Her türlü şiddetin giderek arttığı ve toplumda büyük bir kesimin bu duruma sessiz kalmayı tercih ettiği ülkemizde, şiddetin en zayıf halkasında ne yazık ki hayvanlar yer almaktadır. Bunun önüne geçmek amacıyla bir takım yasa ve yönetmelikler çıkarılmıştır. Hayvan haklarının korunmasına dair çıkarılan yasaların özünde, savunmasız tüm canlıların bedensel, yaşamsal ve hürriyet haklarının korunması ve yasalar aracılığıyla teminat altına alınması yer almaktadır. Buna rağmen hayvanlar maruz kaldığı şiddet ve kötü muamele nedeniyle gündelik yaşamda tam anlamıyla cehennemi yaşamaktadırlar. Çünkü ülkemizde hayvanlara kaşı işlenen şiddet, işkence, tecavüz gibi suçların cezalarının yetersiz olması ve caydırıcı olmaması, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Hayvanları mal olarak kabul eden ve birer canlı olduklarını göz ardı eden mevcut yasalar, onları korumak konusunda yeterli işleve sahip değildir. Bu da şiddetin toplum tarafından kanıksanmasına ve suçun tekrarlanmasına neden olabilmektedir.
AB üyesi devletler arasında özellikle Belçika, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İsveç’te hayvanlara karşı işlenen suçlara ilişkin oldukça etkili yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Macaristan, Litvanya, İsveç ve Almanya’da hayvan hakları Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Türkiye’de ise konuyla ilgili mevcut yasal düzenlemeler olmasına rağmen uygulamada eksiklikler bulunmaktadır. Türkiye’de hayvanlara yapılan her türlü kötü muamele idari suç olarak kabul edilmektedir. Türk hukuk sisteminde ceza yasaları “suçlar” ve “kabahatler” olarak ikiye ayrılmıştır. Kabahatlerin yaptırımları son derece zayıftır. “İdari suç” olarak isimlendirilen kabahatler, caydırıcılıktan uzak para cezalarına bağlanmıştır. Hayvanlara yönelik her türlü şiddetin ülkemizde suç değil kabahat olarak değerlendirilmesi ve yaptırım olarak sadece idari para cezalarının öngörülmesi, savunmasız bir hayvana karşı her türlü kötülüğü düşünen bir suçlunun mahkemeye dahi çıkmadan para ödeyerek suçtan aklanması sonucunu doğurmaktadır.
Gelişmişlik düzeyi arttıkça her canlıya verilen değer de artacaktır. Verilecek cezanın 3 yılın üzerinde olması halinde kişinin sabıka kaydına da işleneceğinden ceza ile amaçlanan şey söz konusu suçu caydırıcı hale getirmektir. Her tür canlıya karşı uygulanan şiddetle ilgili mevcut düzenlemeler eğer caydırıcı olsaydı tekrarlanan bir suç olmaktan çıkardı. Bu nedenle ceza süresinin 3 yıla kadar çıkarılması Türk Ceza Kanunun hazırlanış anlam ve mantığına da uygun olacaktır.
Bu kanun teklifi ile amaçlanan, hayvanlara karşı uygulanan şiddetin kabahatler kanunu ile ilgili bölümlerinin nispeten daha caydırıcı olarak düzenlenmesi, ayrıca bazı fiillerin Türk Ceza Kanunu’na göre de suç sayılması ve bu yolla tekrarlanmasının önüne geçilmesidir.

CHPnet

SİTELERİ